دادستان مرکز استان فارس:

مردم هوشیار و انقلابی هرگونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت گزارش کنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اعلام اینکه تحقیقات و بازجویی از مرتبطین با عوامل داعش که در لارستان دستگیر شده اند همچنان ادامه دارد گفت:با تلاش و هوشیاری عوامل اطلاعاتی و انتظامی در سطح استان فارس در زمینه امنیتی مشکلی وجود ندارد و امنیت کامل در استان برقرار است.
به گزارش نویدتهران،صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفت:افراد دستگیر شده مرتبط با عوامل داعش در لارستان در پی اقدامات اطلاعاتی و انتظامی موثر دستگیر شده اند و بازجویی از آنها ادامه دارد.
وی با تاکید بر هوشیاری و آمادگی کامل همه عوامل امنیتی،نظامی و انتظامی در مقابله با هرگونه تحرکات مشکوک از آمادگی دستگاه قضایی در برخورد قاطع و سریع با عوامل ایجاد هرگونه ناامنی خبر داد.
دادستان شیراز هوشیاری و آمادگی مردمی در قبال هرگونه حرکت مشکوک به ایجاد ناامنی را خواستار شد و گفت:مردم هوشیار و انقلابی هر گونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت به مراجع ذی ربط گزارش کنند.