دكتر جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد:

مردم نبايد نسبت به عرضه و قيمت كالاهاي اساسي نگراني داشته باشند

به گزارش نویدتهران،معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر برنامه ريزي همه دستگاه هاي دولتي براي تأمين كالاهاي مورد نياز مردم در روزهاي پاياني سال،‌ گفت:‌ دولت تمام تلاش خود را براي تأمين اقلام و كالاهاي اساسي مردم در شب عيد بكار بسته است و مردم نبايد از اين بابت نگراني داشته باشند.

دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (چهارشنبه ) در جلسه ستاد تنظيم بازار،‌ با ابراز اطمينان به جامعه نسبت به اينكه منابع لازم براي تأمين مايحتاج مردم پيش بيني و تهيه شده است، از دستگاه هاي دولتي خواست تا با تأمين ذخاير كالاهاي اساسي مورد نياز و نظارت بر قيمت ها،‌ فضايي با ثبات و آرام در بازار ايجاد كنند.
وي همكاري اصناف و توليد كنندگان بخش خصوصي با دستگاه هاي دولتي را در اين خصوص ضروري خواند و افزود: ممكن است برخي كالاها بطور مقطعي و به دلايل غير قابل پيش بيني نوسان قيمت پيدا كند اما با تلاش همه دستگاه هاي مسئول وضعيت بازار در روزهاي منتهي به پايان سال اطمينان بخش خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با قدرداني از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و كليه توليد كنندگان مواد غذايي كه نقش ارزشمندي در تامين كالاهاي مورد نياز مردم دارند،‌ از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه خواست تا با هماهنگي يكديگر درباره اقلام ضروري مورد نياز جامعه نسبت به تأمين كسري كالاها و تنظيم بازار اقدام كنند.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي،‌ صنعت،‌ معدن و تجارت، راه و شهرسازي، اقتصاد و دارايي، اطلاعات ، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور حضور داشتند،‌ در خصوص نحوه تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز و حمايت از توليد كنندگان مواد غذايي بحث و تبادل نظر شد.
همچنين رييس جامعه اصناف كشور،‌ رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان،‌ رييس سازمان تعزيرات و رييس سازمان تعاون روستايي كشور در گزارش هاي جداگانه درباره ذخاير و توليدات و قيمت محصولات باغي و كشاورزي،‌ لبنيات،‌ گوشت قرمز و سفيد و ساير مايحتاج مردم و نحوه عرضه آنها در بازار شب عيد ارايه كردند.