سردار اشتري هشدار داد؛

مردم مراقب سناريوهاي کشته سازي عناصر بيگانه در حوادث اخير باشند

به گزارش نویدتهران،فرمانده نيروي انتظامي: مردم مراقب سناريوهاي کشته سازي در حوادث اخير که جزء راهبردهاي هدايت کنندگان خارج از کشور است باشند البته ردپاهايي هم در اين خصوص رويت شده است.

سردار حسين اشتري اظهار داشت: اين روزها شاهد تجمعاتي در برخي استان ها بوديم که خواستگاه اوليه مردم، مطالبات معيشتي و اقتصادي بود .
وي تأکيد کرد: برخي از فرصت طلبان در سايه حمايت دشمنان قسم خورده کشور که در رأس آنها آمريکاست از اين فضا سوء استفاده و با تخريب اموال، تعدي به جان و مال مردم و ايجاد نا آرامي واغتشاش موجبات نارضايتي شهروندان را فراهم کرده اند.
فرمانده نيروي انتظامي تأکيد کرد: پليس در کنار مردم و در مقابل اغتشاشگران ايستاده است و هرگز اجازه نمي دهد که آرامش و امنيت شهروندان خدشه دار شود.
عالي ترين مقام انتظامي کشور خاطر نشان کرد: به تمامي فرماندهان انتظامي استان ها و شهرستان ها ابلاغ شد با هوشياري و اشرافيت اطلاعاتي توأم با اقتدار ضمن رصد و پايش آني از فضاي مجازي و حقيقي با مخلان امنيت وغارت گران اموال شخصي مردم و جامعه برخورد کنند.
سردار اشتري با بيان اينکه از مردمان فهيم و شهروندان گرامي به سبب همکاري خوبشان با نيروي انتظامي و پليس خودشان تشکر مي کنم، تصريح کرد: مردم مراقب سناريوهاي کشته سازي در حوادث اخير که جزء راهبردهاي هدايت کنندگان خارج از کشور است، باشند البته ردپاهايي هم در اين خصوص رويت شده است.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينکه تعدادي در اين چند روز اخير دستگير شده اند که بيشتر آنها دغدغه معيشتي نداشتند اعلام کرد: ليدرها و عناصر اصلي تحويل مراجع قضائي شدند، تعدادي که تحت تأثير هيجانات جواني اغفال شده بودند در مراحلي طبيعتا به کانون جامعه باز خواهند گشت.
عالي ترين مقام انتظامي کشور اعلام کرد: در حال حاضر همه چيز تحت کنترل است،باکمک خدا شاهد روزگاران خوبتر در سايه امنيت کامل خواهيم بود يادمان نرود امنيت مثال زدني کشورمان در جزيره ناامني هاي منطقه به خودي خود ايجاد نشده است قدر بدانيم و همگان براي ايجاد، بسط و گسترش امنيت تلاش کنيم.