ساعتی پیش؛

مراوه تپه در گلستان لرزید+جزییات

به گزارش نویدتهران، زلزله ای به بزرگی ۵.۲ریشتر مراوه تپه دراستان گلستان رالرزاند.

گزارش اوليه زلزله

استان گلستان ، بزرگي

 

تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹ در ۰۹:۱۶:۵۲

(وقت محلي – تهران)

 

۲۰۲۰-۰۹-۲۶ ۰۵:۴۶:۵۲

(UTC)

 

بزرگي زلزله:

۵.۲

 

نوع بزرگي:

MN

 

موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۰۹ شمالي و ۵۵.۹۸ شرقي

عمق: ۱۰ كيلومتر

عدم قطعيت مكاني: ۴.۳۵+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي

۲.۲۲+/-  كيلومتر  در جهت شرقي – غربي

منطقه:

استان گلستان

 

فاصله‌ها:

۲۱ كيلومتري مراوه تپه، گلستان

۴۶ كيلومتري Kara kala، ترکمنستان

۵۰ كيلومتري گرماب، خراسان شمالي