امروز ظهر؛

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد

به گزارش نویدتهران،مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دکتر محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد

در دیدار یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بر لزوم‌ پایندی همه طرف ها به برجام تاکید شد.‌

آقای آمانو در این دیدار اظهار داشت که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده و از دیدگاه آژانس اجرای برجام از سوی همه طرفها حائز اهمیت است.