سردارسلامی در مراسم تجليل از راويان دفاع مقدس:

مدیریت جهادی حلال مشکلات ما در شرایط سخت است

به گزارش نویدتهران، جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مدیریت جهادی از دوران دفاع مقدس شکل گرفت و نشان داد که حلال مشکلات ما در شرایط سخت است ،گفت: ملت ايران با اتكا بر عنصر ايستادگی، صبر، شجاعت، فداكاری، ظلم ستيزی می تواند در برابر فشار خطرناك قدرت های بزرگ بایستد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در آیین تجلیل از راویان نهضت خاطره گویی دفاع مقدس، اظهار داشت: هر ملتی منابعی برای هویت بخشی در اختیار دارد و عناصری که شخصیت هر ملتی را می سازند از منابعی الهام می‌گیرد.

سردارسلامی با بیان اینکه دفاع مقدس یک حقیقیت زنده هویت بخش به جامعه مااست، گفت: امروز آنچه به عنوان مشخصات حقیقی ملت ایران در جهان شناخته می شود، عناصری الهام یافته از دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: ملت ایران اگر با صفت ایستادگی، صبر، شجاعت، فداکاری، ظلم ستیزی شناخته می شود همه این عناصر از آن دوران باشکوه در جامعه ایران اسلامی به یادگار مانده و امروز ملت ایران با اتکا به این عناصر می تواند در برابر فشار خطرناک قدرت های بزرگ بایستد.

جانشین فرمانده سپاه تاکید کرد: ناموازنه ترین صف بندی را پس از عاشورا، در دفاع مقدس و در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی می بینیم.

سردارسلامی اظهار داشت: دستگاه محاسبات مادی نمی تواند توصیف‌گر فعل و انفعالات و حماسه های شگفت انگیز دفاع مقدس باشد. دفاع مقدس به معنای نظریه ای جدید یعنی نظریه پیروزی ایمان بر کفر است.

وی ادامه داد: ایمان و شجاعت به فرماندهان این جرات را می داد تا عملیات هایی مانند والفجر٨، بدر، خیبر، بیت المقدس و… طراحی کنند که بجز مردان حق از عهده کسی بر نمی آمد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نظریه های ما تا زمانی که به مصادیقی روی زمین تبدیل نشود، باور پذیر نیست. اینکه می توان بر قدرت های بزرگ پیروز شد، نیازمند شاهد مثال هایی است.

سردارسلامی خاطرنشان کرد: مدیریت جهادی از دوران دفاع مقدس شکل گرفت و نشان داد که حلال مشکلات ما در شرایط سخت است.

وی گفت: ما نیازمند آن هستیم که الگوها و باورهای دفاع مقدس را به زمان حال منتقل کنیم تا منبع دائمی مقاومت ما شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بدون دفاع مقدس نمی توانستیم در برابر آمریکای امروز دوام بیاوریم، افزود: ما در دفاع مقدس آموختیم که می توان بر قدرت های بزرگ پیروز شد، راز حیات و رمز بقای ملت ما تاریخ نزدیک ما است که نشان داد ما می توانیم قوی باشیم.

سردارسلامی تصریح کرد: در این صحنه نابرابر جدال بین ما و جهان سلطه گر، ایران پیروز است چراکه مقاومت یک انتخاب آگاهانه و حقیقت است. وقتی عقاید یک ملت در صحنه های سخت ساخته می شود، هیچکس نمی تواند آن را تغییر دهد.

وی افزود: به جامعه اروپا نگاه کنید، به جامعه فرانسه نگاه کنید که در برابر کوچکترین فشار بی تاب می شوند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انتقال جهاد از یک دوره به دوره دیگر باعث ایجاد استحکام و مقاومت می شود. ما آموخته ایم در هرجایی که با دشمن جنگیده ایم پیروز شده ایم.

سردارسلامی با بیان اینکه اگر با مدل دفاع مقدس به جنگ دشمن در عرصه اقتصادی برویم قطعا پیروز خواهیم شد، گفت: دفاع مقدس باطل السحر نظریه دشمنان بود و کارآمدی و پیروزی اسلام را نشان داد.