درحکم جداگانه ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و مدیرکل رسانه‌های خارجی منصوب شدند

به گزارش نویدتهران،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدرضا دربندی را به عنوان مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب کرد.
متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدرضا دربندی به شرح زیر است:

«نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به موجب این حکم به سمت مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در زمینه گسترش فعالیت‌های مطبوعاتی، نظارت بر فعالیت‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی الکترونیک، حمایت از تشکل‌های صنفی در حوزه مطبوعات و تامین آزادی‌های مصرح در قانون مطبوعات، موفق و موید باشید.»


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، علیرضا شیروی را به عنوان مدیرکل رسانه‌های خارجی منصوب کرد.
متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به علیرضا شیروی به شرح زیر است:

«نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به موجب این حکم به سمت مدیرکل رسانه‌های خارجی منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای شایسته و کارآمد در زمینه سیاست‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی رسانه‌ای، تقویت مبادلات رسانه‌ای با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نظارت بر عملکرد رسانه‌های خارجی و موسسات خدمات‌رسانی به آنان، اجرای سیاست‌های تبلیغاتی و رسانه‌های در خارج از کشور و گسترش همکاری‌های حرفه‌ای میان رسانه‌های خارجی و داخلی و انسجام سایر امور محوله موفق و موید باشید.»