پس از پایان نشست هیئت مدیره استقلال با وزیر ورزش و جوانان؛

مدیرعامل، سخنگو و رئیس هیئت مدیره استقلال مشخص شد

به گزارش نویدتهران،عضو جدید هیئت مدیره استقلال به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد و افتخاری نیز مدیرعامل این تیم باقی ماند.
محمدحسین قریب پس از پایان نشست هیئت مدیره استقلال با وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شده است.

همچنین رضا افتخاری نیز به عنوان مدیرعامل، سخنگو و نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد.

عباسی ملکی، جواد قراب و حسن زمانی نیز اعضای هیئت مدیره استقلال هستند.