طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر جهانگیر؛

مدیران کل زندان های قزوین و لرستان منصوب شدند

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با صدور احکام جداگانه ای محمدعلی محمدی، رضا محمدی اصل را به ترتیب به عنوان مدیر کل زندان های استان های قزوین و لرستان منصوب نمود.

در حکم انتصاب مدیران کل آمده است:

اصلاح، تربیت و ارشاد زندانیان و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجدد به کانون خانواده و پذیرش آنان در اجتماع، همزمان با اعمال برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج و جلب همکاری دستگاه های ذیربط در این مهم، از جمله وظایف اساسی امر زندانبانی است که نیل به آن مستلزم برنامه ای راهبردی بر مبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش دین مبین اسلام است که باید ضمن همکاری و هماهنگی اثر بخش با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی آنان به اجرا درآید.

مقتضی است نهایت مساعی و همت خود را در جهت سالم سازی هرچه بیشتر محیط زندان ها از طریق توسعه آموزش ها، حرفه آموزی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توام با پاس داشت ارزش های فرهنگی و دینی و نظارت برحسن اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه اجرایی سازمان را به کار گرفته تا نسبت به تحقق سیاست های ابلاغی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله العالی» شاهد مدیریتی جهادی در این عرصه خدمتگزاری باشیم.

شایان ذکر است پیش از این حمیدرضا فراست طلب مدیرکل زندان های استان قزوین بود که به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

همچنین پیش از این محمدعلی محمدی مدیرکل زندان های استان لرستان بود.