با حکم رییس کل بانک مرکزی؛

مدیران ادارات نظارت ارز و بین الملل منصوب شدند

به گزارش نویدتهران،رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیر دو اداره نظارت ارز و بین الملل را منصوب کرد.

با حکم دکتر همتی، امیرحسین شکوهی به سمت مدیر اداره نظارت ارز و محمدرضا خطائی به‌عنوان مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شدند.