به دنبال تداوم آلودگی هوا؛

مدارس تهران چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش نویدتهران،چهارشنبه کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز در فیروزکوه،دماوند و پردیس تعطیل اعلام شد
براساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران در دو نوبت صبح و عصر به جز در فیروزکوه،دماوند و پردیس تعطیل اعلام شد.

به دنبال تداوم آلودگی هوا و براساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران علاوه بر تعطیلی مدارس به جز در فیروزکوه دماوند و پردیس،فروش طرح ترافیک روزانه در روز چهارشنبه ممنوع است و طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران،ری و شمیرانات اعمال می شود.

لزوم موافقت با مرخصی مادران کارمند و مادران شاغل باردار از دیگر مصوبات این جلسه بود.