دكتر شكوه نوابي نژاد:

مخالف برگزاري آزمون تيزهوشان در متوسطه اول هستم

به گزارش نویدتهران،دكتر شكوه نوابي نژاد، استاد تمام دانشگاه خوارزمي و چهره ماندگار در رشته مشاوره گفت: مخالف برگزاري آزمون تيزهوشان در متوسطه اول هستم.
دكتر شكوه نوابي نژاد در گفتگویی اظهار كرد: اين روزها بحث حذف آزمونهاي تيزهوشان در هر محفل آموزشي و فرهنگي به شدت در جريان است.

اينجانب به عنوان يك شخص و مشاور كه با اين دانش آموزان و خانواده هاي آنان در ارتباط هستم معتقدم كه به دليل وجود دانش آموزان تيزهوش و المپيادي، اين آزمون فقط و فقط بايد براي دانش آموزان خاص و انگشت شمار برگزار شود، لكن مشكل اساسي اين است كه :

1) اين آزمون دكّانِ سود آوري براي افراد سودجوآماده ساخته است كه با برگزاري كلاسها و انتشار كتابهاي غالبا غيركارشناسي، آرامش رواني دانش آموزان ما به ويژه در سطح ابتدايي را سلب كرده و اين دوران شيرين يادگيري و تفريح و بازي بچه ها را با استرس و فشار رواني همراه مي سازد كه گاه تا بزرگسالي از آفات آن در امان نيستند.

2- والدين ناآگاهانه و با چشم و هم چشمي، بچه هاي متوسط از نظر هوشي خود را به اجبار از طريق همان كلاسها وارد مدرسه تيزهوشان مي كنند و موفق و ناموفق از آنان انسان هاي ناشاد و پر استرس تحويل جامعه مي دهند.

بنابراين با آزمون تيزهوشان فقط براي متوسطه 2 موافق هستم و مادامي كه درباره حواشي اين آزمون ( برگزاري كلاسها و فروش انواع جزوات و كتاب براي آماده سازي ) اقدام اساسي صورت نگرفته است، با برگزاري آزمون در راهنمايي يا متوسطه اول و ابتدايي مخالف هستم .