مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

به گزارش نویدتهران،نمایندگان مردم با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند.

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، که امروز با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.