مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی خبر داد؛

محکومیت ۲ میلیاردی قاچاقچی ۲۵ تن شکر در آذربایجان شرقی

به گزارش نویدتهران،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از محکومیت ۲ میلیاردی عامل عرضه خارج از شبکه ۲۵ تن شکر خبر داد.

سیداحد یوزباشی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به حساسیت های اجتماعی و نوسانات قیمت شکر توسط برخی اشخاص سود جو و افزایش غیر منطقی قیمت آن و عدم نظارت و کنترل نهادهای نظارتی، گشت تعزیرات حکومتی با کار تحقیقاتی ضمن رصد و پایش موضوع، مقدار ۲۵ تن شکر در تبریز کشف شد که از طریق واسطه خریداری کرده و به قیمت خیلی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسانید.
وی افزود: با توجه به اینکه کالای عرضه شده دارای نرخ مصوب بوده لذا صاحب کالا مرتکب تخلف گرانفروشی بوده و برابر مقررات تعزیراتی متهم محکوم به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ملزم به عرضه کالای مکشوفه تحت نظارت سازمان صمت استان برابر ضوابط است.