در جلسه اتاق فکر معاونت سیاسی وزارت کشور مطرح شد؛

محوریت قانون و قانونمداری در حوزه های اجرایی انتخابات/ ضرورت آینده پژوهی و شناخت پیشران های انتخابات آتی

به گزارش نویدتهران،در ششمین جلسه اتاق فکر معاونت وزارت کشور، بر اهمیت و ضرورت رعایت دو اصل قانونمداری و بیطرفی در تمامی فعالیت های ستاد انتخابات و وزارت کشور در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید گردید.

ششمین جلسه اتاق فکر معاونت سیاسی وزارت کشور به ضرورت و اهمیت آینده پژوهی ابعاد و جوانب مختلف انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت. در جریان این جلسه، اعضای اتاق فکر معاونت، ضمن تأکید بر این نکته که ذخیره دانایی در کشور بسیار مؤثرتر از علل و عوامل پیرامونی است، نقطه نظرات خود را درباره موضوعاتی هم چون: عدم قطعیت ها، کنشگران و پیشران های مؤثر بر انتخابات آتی؛ قطب بندی های موجود و پیش رو در انتخابات؛ فرصت های ناشی از انتخابات با در نظر داشتن تهدیدهای خارجی اخیر علیه کشور؛ تعامل و همراهی دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی انتخابات در مسیر برگزاری انتخابات باشکوه؛ و ضرورت مدیریت پیچیدگی ها و مختصات ویژه این دوره از انتخابات، مطرح کردند.
دکتر عرف نیز در این جلسه با اشاره به ارکان چهارگانه انتخابات (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت)، تحقق این ارکان را در انتخابات آتی، در گرو رعایت قانون و قانونمداری در حوزه های اجرایی انتخابات دانسته و بر محوریت اصل قانونمداری و بیطرفی در تمامی شئون فعالیت های وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تأکید نمود. رییس ستاد انتخابات کشور هم چنین با تأکید بر ضرورت احصاء مسائل موجود در روند برگزاری انتخاباتی با مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت مطلوب، آینده پژوهی همه ابعاد انتخابات آتی از جمله قطب بندی های موجود و پیش رو و نیز ارزیابی پیشران ها و متغیرهای مؤثر بر روند انتخابات را واجد اهمیتی ویژه دانست و خواستار بررسی و ارزیابی این موضوعات در نشست های مستمر اتاق فکر معاونت گردید.
ششمین جلسه اتاق فکر حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور به ریاست دکتر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور و با حضور دکتر محمود یزدان فام مشاور علمی معاونت، دکتر قدیر نصری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی اصغر افتخاری دانشیار دانشگاه امام صادق و رئیس سابق مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، زمانی قمی استاندار سابق یزد و مرکزی، دکتر پناهی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر خسروی استاد دانشگاه تهران، دکتر ناجی معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز و سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور عصر دیروز در محل وزارت کشور برگزار شد.