با رای نمایندگان عراق؛

محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق شد

به گزارش نویدتهران،نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس و دو معاون برگزار شد و «محمد الحلبوسی» برای یک دوره چهار ساله به ریاست پارلمان انتخاب شد.
الحلبوسی از میان ۲۹۸ رأی نمایندگان مجلس عراق توانست ۱۶۹ رأی را به خود اختصاص دهد.

۶ نماینده عراقی برای تصدی پست ریاست مجلس این کشور با یکدیگر رقابت کردند که برخی از آنها تا زمان رای گیری نهایی انصراف دادند.

برای انتخاب رئیس مجلس در عراق و معاونانش، به طور محرمانه رای‌گیری می‎شود.