امیر سرتیپ حیدری:

محصولات صنایع دفاع تکیه‌گاه مطمئنی برای نیروی زمینی ارتش است

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی زمینی با اشاره به دو اصل «شبکه محوری» و «نبرد مبتنی بر تاثیر» در جنگ های آینده، تولیدات هوشمند سازمان صنایع دفاع را مهم توصیف و تاکید کرد محصولات این سازمان تکیه گاه مطمئنی برای نیروی زمینی ارتش خواهد بود.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاع که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با قدردانی از دست اندرکاران مجموعه وزارت دفاع، تلاش متخصصان صنعت دفاعی و دستاوردهای ارزشمند تولیدی را موجب سربلندی و افتخار نظام اسلامی دانست.

امیر سرتیپ حیدری با بیان این که متخصصان سازمان صنایع دفاع ترجمان فعل ما «می توانیم» را در نمایشگاه صنعت دفاعی به منصه ظهور گذاشتند، افزود: محصولات سازمان صنایع دفاع تکیه گاه مطمئنی برای نیروی زمینی ارتش خواهد بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به دو اصل «شبکه محوری» و «نبرد مبتنی بر تاثیر» در جنگ های آینده، تولیدات هوشمند سازمان صنایع دفاع را مهم توصیف و تاکید کرد که سازمان صنایع دفاع در این زمینه گام های خوب و مؤثری برداشته است.