گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه ۱۲ مهرالی شنبه ۱۵ مهرماه ۹۶

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی چهارشنبه ۱۲ مهرالی شنبه ۱۵ مهرماه ۹۶به این شرح می باشد.

۱٫موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۲ الي ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۵ از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد.
تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.
۲٫سواري:
محور كندوان:
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۱۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۱۴از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

۳٫نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
۳٫۱- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .
۳٫۲-محور هراز:
تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۲ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز های پنجشنبه،جمعه مورخ هاي۹۶/۰۷/۱۴و۱۳ از محور هراز ممنوع می باشد.
۳٫۳- محور فيروزكوه:
تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۱۴ از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع مي‌باشد.
۳٫۴- محورهای نراق- کاشان و کاشان- اردهال و بالعکس :
تردد كليه كاميون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۷:۰۰ روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۷/۱۳ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۱۴ در محورهای فوق ممنوع مي باشد.