گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی چهارشنبه 12 مهرالی شنبه 15 مهرماه 96

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی چهارشنبه 12 مهرالی شنبه 15 مهرماه 96به این شرح می باشد.

1.موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت12:00ظهر روز چهارشنبه مورخ96/07/12 الي ساعت 06:00 روز شنبه مورخ96/07/15 از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد.
تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.
2.سواري:
محور كندوان:
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 96/07/14 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:00 الي 24:00 روز جمعه مورخ 96/07/14از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

3.نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
3.1- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .
3.2-محور هراز:
تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 و از ساعت 08:00 الی 24:00 روز های پنجشنبه،جمعه مورخ هاي96/07/14و13 از محور هراز ممنوع می باشد.
3.3- محور فيروزكوه:
تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روز جمعه مورخ 96/07/14 از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع مي‌باشد.
3.4- محورهای نراق- کاشان و کاشان- اردهال و بالعکس :
تردد كليه كاميون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7:00 روز پنجشنبه مورخ96/07/13 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 96/07/14 در محورهای فوق ممنوع مي باشد.