گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی طرح نوروزی سال 1396

به گزارش نویدتهران،محدوديت‌هاي ترافيكي ايام نوروز 1396 از تاريخ 25 اسفند 95 لغايت 14 فروردين 96 به این شرح می باشد.
با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز 96 و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي مواصلاتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ 95/12/25 الي 96/1/14 محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد شد.

الف -‌كليات
1- عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع می باشد.
2- در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.
3- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاريخ 96/01/13 در كليه محورهاي برون شهري كشور ممنوع مي باشد.

ب- عمليات اجرايي
1- محور كرج – چالوس
1-1- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع مي باشد.
1-2- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 الي ساعت 06:00 صبح روز بعد روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 26 و 95/12/27 از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مامورين پليس راه، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 18:00 همان روز الي 06:00 صبح روز بعد از ميدان اميركبير كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه مي باشد.
1-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج – چالوس از ساعت 12:00 تاريخ هاي 4 ، 11 ، 12 ، 13 و 96/1/14 الي ساعت 03:00 بامداد روز بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 همان روز الي 03:00 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.

2- محور هراز
2-1- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع مي باشد.
2-2- تردد انواع كاميون و كاميونت از ساعت 12:00 روز چهارشنبه تاريخ 95/12/25 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 96/01/06 و از ساعت 08:00 صبح مورخ 96/01/10 الي ساعت 02:00 بامداد مورخ 96/1/15 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع مي باشد.
2-3- تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 14:00 تاريخ هاي 4 ، 5 ، 12 ، 13 و 96/1/14 الي ساعت 02:00 بامداد روز بعدي از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 تا ساعت 02:00 بامداد روز بعد در تاريخ هاي مورد اشاره از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء)‌ بصورت يكطرفه خواهد بود.

3- محور فيروز كوه
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 95/12/26 الي ساعت 02:00 بامداد روز يكشنبه تاریخ 96/1/6 و همچنين از ساعت 0800 روز پنجشنبه تاریخ 96/1/10 الي ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه تاریخ 96/1/15 از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع مي باشد.

4- آزاد راه كرج – قزوين
تردد انواع تريلر و كاميون در مسير شرق به غرب از ساعت 10 الي 24 تاریخ 95/12/27 و از ساعت 0600 صبح الي 2400 تاریخ های 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين از ساعت 06:00 الي 24:00 تاریخ 96/1/14 از مسير غرب به شرق ممنوع مي‌باشد.

5- محور قديم قزوين – رشت
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 24:00 تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 95/12/30 و نيز 4 ، 10 ، 11 ، 12 ، 96/01/14 از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع مي باشد.

6- محور قديم ساوه – همدان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 08:00 صبح الي 2400 تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 95/12/30 و همچنين 11 و 12 و 96/1/14 از محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

7- محورهاي اردبيل – آستارا، اردبيل – سرچم
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 95/12/30 و همچنين 11 و 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

8- محورهاي اردبيل – سراب، اردبيل – خلخال
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاریخ های 11 و 96/01/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

9- محورهاي مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حيدريه
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 تاریخ 95/12/26 و از ساعت 0800 الي ساعت 2200 تاريخ هاي 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

10- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بيد
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 مورخ 95/12/26 و از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاریخ های 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين از ساعت 0800 الي 2200 تاريخ هاي 12 و 96/01/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

11- محورهاي بانه – سقز- سنندج و مريوان – سنندج
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 24:00 تاريخ هاي 26 ، 27 ، 29 و 30/12/95 و همچنين تاريخ هاي 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

12- محورهاي ديهوك – كرمان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 2300 الي ساعت 0600 صبح روز بعد تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 4 و 96/1/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

13- محورهاي يزد – طبس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2200 تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 4 و 96/1/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

14- محور شيروان – بجنورد- چمن بيد – جنگل گلستان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2200 تاریخ 95/12/26 و از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين از ساعت 0800 الي 2200 تاريخ هاي 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

15- محورهاي اصلي استان بوشهر
تردد انواع كاميون هاي كمپرسي حامل سنگ و مصالح ساختماني از ساعت 0800 تاریخ 95/12/26 الي ساعت 2400 تاریخ 96/1/14 در محورهاي اصلي استان بوشهر ممنوع مي باشد.

16- محورهاي پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – انديمشك
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 26 ، 27 و 95/12/29 و همچنين تاريخ هاي 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

17- محورهاي ياسوج – اصفهان، ياسوج – بابا ميدان ، گچساران – باشت
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 2200 تاریخ های 29 و 95/12/30 همچنين تاريخ هاي 1 و 96/1/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

18- محورهاي سلفچگان – قم، جاده قديم كاشان – قم، آزادراه كاشان – قم، جاده قديم تهران – قم
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1400 الي 2400 تاريخ هاي 4 و 96/01/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

19- محورهاي بندرعباس – سيرجان ، انار – شهربابك
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 27 و 28 و 95/12/29 و همچنين تاريخ 96/01/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

20- محورهاي سيرجان – بافت، جيرفت – بندرعباس
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 2400 مورخ 96/1/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

21 – محور گچساران – بهبهان – رامهرمز
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاریخ 96/1/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

22- محور ايذه – شهركرد
22-1- تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.
22-2- تردد كليه اتوبوس هاي كاروان راهيان نور از تاریخ 95/12/28 تا پایان تاریخ 96/01/14 در محورهاي فوق ممنوع بوده و مسير اهواز – انديمشك – خرم آباد- اليگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسير جايگزين تعیین مي گردد.

23- محور جيرفت – بم – كرمان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 2400 تاریخ 96/01/12 در محور فوق ممنوع مي‌باشد.

24- محور زابل – زاهدان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي 2200 تاريخ هاي 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين 96/01/14 از محور فوق ممنوع مي باشد.

25 – محورهاي اصفهان – بروجن – لردگان – ايذه، لردگان – ياسوج
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 تاریخ 95/12/27 و از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاریخ 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 4 ، 5 ، 12 و 96/1/14 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

26- محورهاي نائين – خور – طبس، نائين – جندق – دامغان
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 2300 الي ساعت 0600 روز بعد در تاريخ هاي 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 5 ، 6 و 96/01/12 در محورهاي فوق ممنوع مي باشد.

27- محور بجنورد – اسفراين
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 1200 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاریخ 96/01/14 در محور فوق ممنوع مي باشد.

28- محورهاي شيراز – نورآباد- گچساران ، شيراز – كازرون – بوشهر
تردد انواع تريلر و كاميون از ساعت 0800 الي ساعت 2400 تاريخ هاي 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين تاريخ هاي 4 ، 11 ، 12 و 96/01/14 در محورهای فوق ممنوع مي باشد

29- محدوديت حمل و نقل محمولات ترافيكي
حمل و نقل محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري از ساعت 1400 تاریخ 95/12/25 تا ساعت 0700 تاریخ 96/01/06 و همچنين از ساعت 0700 تاریخ 96/01/10 تا ساعت 0600 صبح تاریخ 96/01/15 ممنوع مي باشد. شايان ذكر است براي تاریخ های 6 ، 7 ، 8 و 96/01/09 صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

30- محدوديت خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي
ورود و تردد كليه خودروهاي ترانزيت مواد سوختي در داخل كشور از ساعت 0700 روز پنجشنبه تاریخ 95/12/26 تا ساعت 0700 روز يكشنبه تاریخ 96/01/06 و همچنين از ساعت 0700 تاریخ 96/01/11 الي ساعت 2400 تاریخ 96/1/14 ممنوع مي باشد، مضافا اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال 1396 صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل مذكور از ضوابط مندرج در رديف 2 بند الف – كليات ( درصفحه يك) مستثني مي باشد.

31- اعمال محدوديت های پیش بینی نشده
در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیهف روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و به صورت مقطعی و منطقه ای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.