گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدودیت های ترافیکی ازامروز تا اول مهر ماه ۹۷

به گزارش نویدتهران،محدودیت های ترافیکی سه شنبه ۲۷ شهریور الی یکشنبه ۱ مهر ماه ۹۷به شرح ذیل می باشد.

لغو محدودیت محور کرج-چالوس :برابر هماهنگی بعمل آمده به علت عادی و روان بودن بار ترافیکی محدودیت محور کرج-چالوس در یوم جاری تا اطلاع ثانوی لغو گردید.

محدودیت های ترافیکی سه شنبه ۲۷ شهریور الی یکشنبه ۱ مهر ماه ۹۷
۱٫موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ الي ساعت ۶ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از محورهاي كرج – چالوس ، هراز ، فيروزكوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعكس ممنوع مي باشد.

تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.

۲٫سواري:

۲٫۱- محور كندوان :

الف- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ الی ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب – تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ الی ساعت ۰۱ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۲۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ الی ساعت ۰۱ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

۲٫۲- محور هراز :

الف-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء ) بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ الی ساعت ۱ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ الی ساعت ۱ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء ) بصورت يكطرفه خواهد بود.

۳٫نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني) :

۳٫۱- محور كندوان : تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .

۳٫۲-محور هراز :

الف- تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ و از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ های ۹۷/۰۶/۲۸ ، ۹۷/۰۶/۲۹ و ۹۷/۰۶/۳۰ و همچنین از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ الی ساعت ۰۱ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ از محور هراز ممنوع می باشد.

۳٫۳- محور فيروزكوه :

تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۸ الي ۲۴ روز های چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ هاي ۹۷/۰۶/۲۸ و ۹۷/۰۶/۲۹ ، ۹۷/۰۶/۳۰ از محور فيروزكوه ممنوع می باشد.

۳٫۴- محور قديم رشت – قزوين و بالعكس :

تردد كليه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ الي ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ و همچنين از ساعت ۸ الي ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ در محور فوق ممنوع مي باشد.

۳٫۵- محور آستارا – اردبيل و بالعكس :

تردد كليه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ الي ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ و همچنين از ساعت ۸ الي ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ در محور فوق ممنوع مي باشد.

۳٫۶- محور های سلفچگان – قم (باند رفت به سمت قم) و قدیم تهران – قم و بالعکس :

تردد كليه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۶ الي ۲۴ روزهای جمعه و شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ و ۹۷/۰۶/۳۱ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آزادراه تهران – ساوه – سلفچگان یا آزادراه قم – گرمسار می باشد.

۳٫۵- محور قدیم ساوه – همدان و بالعكس :

تردد كليه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ الی ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰ در محور فوق ممنوع مي باشد.

۳٫۵- محور مشهد – قوچان – شیروان – بجنورد – آشخانه – جنگل گلستان – گلوگاه و بالعكس :

تردد كليه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۱۲ الي ۲۲ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ و همچنين از ساعت ۸ الي ۲۲ روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ های ۹۷/۰۶/۲۸ ، ۹۷/۰۶/۲۹ و ۹۷/۰۶/۳۰ در محور فوق ممنوع مي باشد.