گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه۲۱شهریورالي شنبه ۲۵شهریور ماه ۹۶

به گزارش نویدتهران،محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه۲۲شهریورالي شنبه۲۵شهریور ماه ۹۶به این شرح می باشد.

۱٫موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۶/۲۲ الي ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ۹۶/۰۶/۲۵ از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد.
تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.
۲٫سواري:
۲٫۱-محور كندوان:
الف-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ الی ۰۱:۰۰بامداد روز شنبه مورخ۹۶/۰۶/۲۵ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ الي ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.
ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.
۲٫۲-محور هراز:
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ های ۹۶/۰۶/۲۴ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۷:۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشا)بصورت يكطرفه خواهد بود.
۳٫نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
۳٫۱- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .
۳٫۲- محور هراز:
الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .
ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۲و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ هاي۹۶/۰۶/۲۴،۹۶/۰۶/۲۳و ۹۶/۰۶/۲۵از محور هراز ممنوع می باشد.

۳٫۳- محور فيروزكوه:
تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع مي‌باشد.