گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه۱۵شهریورالي یکشنبه۱۹شهریور ماه ۹۶

 

به گزارش نویدتهران،محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه۱۵شهریورالي یکشنبه۱۹شهریور ماه ۹۶به این شرح می باشد.

۱٫موتورسيكلت :
تردد موتور سیکلت از ساعت۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۵ الي ساعت ۰۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۹ از محورهاي كرج – چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران – سمنان – مشهد وبالعكس ممنوع مي باشد.
تبصره-تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.
۲٫سواري:
۲٫۱-محور كندوان:
الف-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ الی ۰۱:۰۰بامداد روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۶ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۶ الي ۰۱:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۶از کرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.
ب-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۱۷ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۶/۱۷ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.
ج-تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ الی ۰۱:۰۰بامداد روز یکشنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۹ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ الي ۰۱:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ ازمرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

۲٫۲-محور هراز:
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت۱۷:۰۰ روزشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۹۶ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ با اعلام مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع وسايل نقليه از آب اسک به سمت رودهن بصورت يكطرفه خواهد بود.
۳٫نقليه سنگين(به استثناء حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
۳٫۱- محور كندوان: تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد .
۳٫۲- محور هراز:
الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .
ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ هاي۹۶/۰۶/۱۶،۹۶/۰۶/۱۷و از ساعت ۰۸:۰۰روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ و همچنین از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ ممنوع می باشد.

۳٫۳- محور فيروزكوه:
تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ وهمچنین ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع مي‌باشد.
۳٫۴- محور قدیم رشت – قزوین و بالعكس:
تردد كليه تريلرها و كاميون ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۸ در محور فوق ممنوع مي باشد.
۳٫۵- محور آستارا–اردبیل و بالعكس :
تردد كليه تريلرها و كاميون ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۱۲:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه مورخ۹۶/۰۶/۱۶ و همچنين از ساعت ۰۸:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ هاي ۹۶/۰۶/۱۸ در محور فوق ممنوع مي باشد.