گزارش پلیس راهور ناجا ؛

محدوديت هاي ترافيكي تا روز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷

به گزارش نویدتهران،محدوديت هاي ترافيكي تاروز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷به این شرح است.

۱-تردد موتورسیکلت:از ساعت ۱۲۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۳۰الی ساعت ۰۶۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵از محورهای چالوس,هراز,فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس

الف-تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع می باشد.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۰۲از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰ الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳-محور هراز

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع می باشد.

ب-تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخ های ۹۷/۰۹/۰۱و ۹۷/۰۸/۰۲ و از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۳ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ از محور هراز ممنوع می باشد.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰الی ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۰۲از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز با اعلام مامورین مسقر در محل , از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

ج-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ همان روز با اعلام مامورین مسقر در محل , از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

۴٫محور تهران-فیروزکوه -قائم شهر و بالعکس

تردد کلیه تریلی ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ در محور فوق ممنوع می باشد.

۵٫محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ در محور فوق ممنوع می باشد.

۶٫محور آستارا -اردبیل و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ در محور فوق ممنوع می باشد.

۷-باند رفت محور سلفچگان -قم (به سمت قم)

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۴ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین اتوبان ساوه به سمت تهران می باشد.