یوسف نژاد در تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه:

مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹

به گزارش نویدتهران،عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از تصویب تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف در کمیسیون تلفیق خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در گفت و گویی از الحاق یک بند به تبصره ۸ لایحه بودجه خبر داد و گفت: براساس این الحاقیه دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم سازد.

به گفته نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدهای با اولویت خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام نماید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی ادامه داد: به منظور اجرایی کردن مفاد این بند با “هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن” سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی موظفند در زمینه ارائه مجوزهای لازم تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرائی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.