دکتر قالیباف با اشاره به تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار:

مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد


به گزارش نویدتهران،رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، نوشت: مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بستۀ صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بستۀ صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید.

این ‎انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به ‎اقتصاد ایران رونق خواهند داد.