وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی؛

مجلس دانش آموزی نمونه ای از مردم سالاری دینی و از افتخارات آموزش و پرورش است

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی با اشاره به اهمیت این مجلس ، اظهار کرد: مجلس دانش آموزی نمونه ای از مردم سالاری دینی و از افتخارات آموزش و پرورش است.
سید محمد بطحایی در آئین افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی که با حضور ۱۵۰ دانش آموز نماینده این مجلس در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزارشد، با یاد و نام امام راحل، شهدای معلم و دانش آموز، با خیر مقدم به دانش آموزان نماینده مجلس دانش آموزی، اظهار کرد: امروز رخداد بزرگی در مردم سالاری دینی اتفاق می افتد و این مجلس با نمایندگی ۱۴ میلیون دانش آموز یکبار دیگر نشان می دهد که آموزش و پرورش اصلی ترین مسیولیت تمدن سازی را بر عهده دارد و

مجلس دانش آموزی نمونه ای از مردم سالاری دینی و از افتخارات آموزش و پرورش است.

وی افزود: یکی از مهمترین ماموریت های اصلی مجلس دانش آموزی آماده کردن نوجوانان برای آینده و فراگیری مهارت های اجتماعی و ارتباطی است که جامعه امروز ما به این مهارت ها نیاز ویژه ای دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عدم انطباق برنامه های درسی با نیاز دانش آموزان ، گفت: باید همسویی و همگرایی بین دروس با نیازهای اجتماعی وجود داشته باشد و باید درصدد افزایش این همگرایی باشیم ، این کار به معنای تحول در نظام آموزش و پرورش است.

سید محمد بطحایی تصریح کرد: سند تحول تاکید دارد که شش ساحت تربیتی و آموزشی به دانش آموزان به طور متوازن فرا داده شود و فقط به آموزش یک بعدی توجه نشود و به سایر ساحت های تربیتی نیز توجه شود و این چکیده اصلی سند تحول است.

وی با اشاره به نیاز به ساحت هنری و زیبایی شناسی در دانش آموزان ، اظهار کرد: دانش آموزان ما نیاز به داشتن درک هنری و زیبایی شناسی دارند که ساحت هایی مانند ساحت اقتصادی و حرفه ای باید توجه ویژه شود.

عضو کابینه دوازدهم اظهار کرد: ارتباط نظام آموزش و پرورش با دانش آموزان باید افزایش یابد چرا که اصلی ترین مخاطب آموزش و پرورش دانش آموزان هستند و در فرایند برنامه ریزی باید به این مساله توجه جدی شود.

وی با اشاره به طرح پرسش مهر توسط رییس جمهور گفت: در سخنان رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس، از دانش آموزان خواستند تا کتاب های دوران تحصیلی خود را نقد کنند و این حق برای کسانی است که از کتاب استفاده می کنند و یکی از بسترهای نقد کتاب های درسی در مجلس دانش آموزی است.

سید محمد بطحایی تاکید کرد : که به حقوق دانش آموزان باید توجه شود و اگر به این مساله توجه نشود به دانش آموزان به طور غیر مستقیم یاد خواهیم داد که به حقوق دیگران توجه نکنند.

وی تاکید کرد: رعایت حرمت کادر آموزشی مدرسه؛ رعایت حریم تعلیم و تربیت است و دانش آموزان باید در رفتار و گفتار با معلمان و سایر کادر آموزشی رعایت ادب و احترام را داشته باشند و معلمان هم باید احترام و شخصیت دانش آموزان را در رفتارهای خود در نظر بگیرند و اگر به این موارد توجه نشود از موانع اصلی یادگیری است که منجر به تغییر نگرش و دیدگاه نمی شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: مدرسه پادگان نیست و مدرسه را با قوانین خشک و غیر قابل تغییر نمی توان اداره کرد ، برای شکوفایی خلاقیت و نوآوری باید در درجه اول احساس رضایت بخش در مدرسه به وجود آورد تا مدرسه به محلی برای زندگی تبدیل شود.

وی با اشاره به گسترش بی رویه کتاب های کمک آموزشی در مدارس ، گفت: مجلس دانش آموزی به عنوان هئیت های اندیشه ورز باید به بحث آزمون های غیر ضرورری، کتاب های کمک آموزشی و کنکور که سال ها است تکرار می شود و روح و روان دانش آموزان و خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده ، ورود کند و مواردی که باعث ناکارا شدن فعالیت های مدرسه می شود و یا آن ها را از مسیر اصلی تعلیم و تربیت خارج می کند بررسی کند.