گزیده ای از بیانات امام خامنه ای؛

مثلث فعال در آشوبگری و اغتشاشات!

به گزارش نویدتهران،مردم همیشه درصحنه قم به مناسبت سالگرد ۱۹دی۵۶ با امام خامنه ای دیدار کردند.گزیده ای ازبیانات امام خامنه ای در مورد نا آرامی های اخیر درکشور ودست های پنهان دراین قضایا،  منتشر می شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ابعاد قضایای اخیر گفتند: قرائن و شواهد اطلاعاتی نشان می‌دهد که این قضایا سازماندهی‌شده بوده و در شکل‌گیری آن، یک مثلث فعال بوده است.

ایشان افزودند: یک رأس این مثلث، آمریکا و صهیونیست‌ها بودند که طراحی را انجام دادند و چند ماه بر روی این طراحی کار کردند و بنای آن‌ها این بود که حرکت‌ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد.

امام خامنه ای گفتند: رأس دوم این مثلث، یکی از دولت‌های پول‌دار خلیج فارس است که هزینه‌ی این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماه‌ها قبل آماده بودند.