سامانی سخنگوی وزارت كشور:

مثلث توسعه ایران با مشارکت احزاب، سمن ها و شرکت های اقتصادی محقق می شود

به گزارش نویدتهران، سيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشور گفت: مثلث توسعه ایران با مشارکت احزاب، سمن ها و شرکت های اقتصادی بخش خصوصی محقق می شود و راهبرد وزارت کشور تقویت هر سه ضلع در فضایی امن و امیدوارانه است و هرچه احزاب در حوزه سیاسی، سازمان های مردم نهاد در حوزه های اجتماعی و شرکت های بخش خصوصی در حوزه اقتصادی فعال تر، پوياتر و با انگیزه تر ظاهر شوند توفیقات بیشتری براى كشور حاصل خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد اظهارداشت: سازمان های مردم نهاد یکی از مهمترين گروه های مرجع برای مردمند و سرمایه انسانی موجود در این تشکل ها جزء تأثیرگذارترین افراد جامعه هستند و هر چه نقش این گروه ها در هدایت جریانات اجتماعی کشور و ساماندهی مطالبات عمومی و پیگیری آنها بیشتر شود جامعه از منافع بیشتری برخوردار خواهد شد.
سامانی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را یک فرصت می داند و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند، افزود: تسهیل روند صدور مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد از سیاست های مهم وزارت کشور از ابتدای آغاز بکار دولت تدبیر و امید بوده است بطوری که تعداد سازمان های مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز فعاليت دریافت کردند با احتساب اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان که در چارچوب همکاری وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است از ۴۲۰۰ تشكل در سال ٩٢ به ٨٦٠٠ در سال ٩٧ افزایش یافته است و اين در حاليست كه اين سازمانها هم اكنون نرخ مشارکت ۲۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.
​سخنگوی وزارت کشورتأکید کرد: عموماً افرادی که در قالب تشکل‌های مردم نهاد فعالیت می کنند دارای اهداف والايى هستند و بیشترین وقت و انرژی خود را صرف آن فعالیت می‌کنند که این موضوع می تواند موتور محرک کشور در رشد و پیشرفت باشد.
سامانی با بیان اینکه سیاست دولت این است که در همه امور و هر جا که می تواند وظایف را به مردم و تشکل‌های مردمی واگذار کند، اضافه کرد: هرچه سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد و اعتماد مردم به این تشکلها در فعالیت های اجتماعی بیشتر شود، تحقق تصمیمات مهم کشور در لایه‌های مختلف اجتماعی آسان‌تر می‌شود و این در گرو فرصت دادن به سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از تصمیمات مهم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با بیان اینکه برای حل مشکلات در زمینه های زيست محيطى، سلامت مردم، مبارزه با آسیب های اجتماعی و ارتقاى فرهنگ ترافيك نیازمند سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد هستیم، اظهارداشت: نیاز داریم تشکل های غیردولتی در این زمینه ها در کنار دولت وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر تلاش همه ارکان دولت و سایر دستگاهها و قوا در تبدیل حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ و گفتمان در جامعه تصریح کرد: در راستای زمینه سازی به منظور تحقق مفاد حقوق شهروندی بیش از ۵۰ موسسه با موضوع حقوق شهروندی در دو سال اخیر با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که بررسى عملكرد آنها نشاندهنده تاثیرات مثبت در تحقق حقوق مردم است.