نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد:

مبارزه با تروریزم نباید بهانه ای برای اقدامات یک جانبه و تهديد آميز باشد

 

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک،روز دوشنبه در بحث عمومی شورای امنیت پیرامون “حملات تروریستی علیه زیرساختهای حیاتی کشورها” سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی گفت: جهان امروز با خطر فزاینده حملات نیروهای تروریستی و افراطی روبرو است و هیچ کشوری از این تهدید جهانی در امان نیست. زیر ساختهای حیاتی کشورها تبدیل به اهداف حملات تروریستها شده اند. ابعاد واقعی این خطر هنگامی آشکار تر می شود که بیاد آوریم هنوز دهها هزار تروریست از یکصد کشور در صفوف نیروهای تروریستی از جمله داعش وجود دارند.

به گزارش نوید تهران،سفیر کشورمان افزود: حملات تروریستی در اروپا، ترکیه، افغانستان و کشورهای آفریقایی نمونه های اخیر از هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشورها توسط گروههای تروریستی و افراطی است که نشان می دهد این زیر ساختها بصورت اهداف اصلی تروریست ها در آمده اند.

خوشرو خاطر نشان کرد: در عین حال نباید از جنبه دیگر تروریزم یعنی اعمال مجازات جمعی و خشونت علیه مردم تحت اشغال خارجی، مشابه سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین غافل شد؛ چرا که اینگونه اقدامات و سیاستها نیز فجیع ترین شکل تروریزم است که چندین نسل از فلسطینیان را از دسترسی به زیر ساختها و منابع طبیعی خود محروم ساخته است؛ هم چنانکه ادامه جنگ در یمن نیز مردم محروم یمن را محروم تر، تروریستها را تقویت و باعث بی ثباتی در این منطقه شده است.

خوشرو گفت: مبارزه با حملات تروریستی علیه زیر ساختهای حیاتی، بخشی از مبارزه عمومی با تروریزم است و هر گونه مبارزه با تروریزم باید با احترام کامل به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل صورت گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: جامعه بین المللی نیازمند یک ساز و کار منسجم و چند جانبه برای مقابله با پدیده تروریزم است؛ چرا که برای پدیده پیچیده ای مانند تروریزم راه حلهای ساده ای وجود ندارد و تنها از طریق چنین سازو کاری است که می توان به هماهنگی و همگرایی در سیاست مبارزه با این پدیده شد و مانع اقدامات نسنجیده و خطرناک یک جانبه تحت عنوان مبارزه با تروریزم شد.

نماینده دائم کشورمان در پایان بر نقش محوری سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی و منطقه ای در مبارزه با تروریزم و پیشگیری از مخاصمات تاکید کرد.