دکتر ظریف در واکنش به تحریم های آمریکا علیه ترکیه:

ما در گذشته در کنار همسایگان‌مان ایستادیم و اکنون نیز چنین خواهیم کرد

به گزارش نویدتهران،وزیر امور خارجه  گفت: خوشحالی ترامپ از تحمیل سختی اقتصادی بر ترکیه به عنوان متحدش در ناتو، شرم آور است. آمریکا باید اعتیادش به تحریم و زورگویی را معالجه کند و یا دنیا فراتر از ابراز محکومیت شفاهی در اقدامی متحد آنها را مجبور به ترک اعتیاد خواهند کرد. ما در گذشته در کنار همسایگانمان ایستادیم و اکنون نیز همانگونه عمل خواهیم کرد.