ساعتی پیش؛

ليكك در كهگيلويه وبوير احمد لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۶ریشتر ليكك در كهگيلويه وبوير احمد را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كهگيلويه وبوير احمد ، بزرگي ۴.۶

تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در ۱۱:۵۱:۴۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۱۲-۱۰ ۰۸:۲۱:۴۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۹۹ شمالي و ۵۰.۰۷ شرقي
عمق: ۱۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كهگيلويه وبوير احمد

فاصله‌ها:
۱۰ كيلومتري ليكك، كهگيلويه وبوير احمد
۲۴ كيلومتري جايزان، خوزستان
۳۳ كيلومتري لنده، كهگيلويه وبوير احمد