درساعت 13:33:34 ؛

لوندويل در گيلان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۷ ریشتر لوندويل در گيلان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان گيلان ، بزرگي ۴.۷
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۷ در ۱۳:۳۳:۳۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۱۲-۱۷ ۱۰:۰۳:۳۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۳۱ شمالي و ۴۹.۴۰ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان گيلان

فاصله‌ها:
۴۷ كيلومتري لوندويل، گيلان
۴۸ كيلومتري آستارا، گيلان
۴۸ كيلومتري حويق، گيلان