وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد:

لزوم تبلیغات برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی

به گزارش نویدتهران،وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم تبلیغات در جهت جذب سرمایه در بخش کشاورزی تاکید کرد.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: مهندس رضوی شخصیتی صبور و آرام در وزارت جهاد کشاورزی بودند و حکم پدر را در این مجموعه داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم تبلیغات به منظور جذب سرمایه برای صندوق و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی، اذعان کرد: مهندس رضوی برای صندوق و جذب سرمایه به رغم توفیقات ارزشمند، تبلیغ عملکرد نکردند اما ما این تکلیف بسیار مهم را بر عهده دکتر بهزادنسب می‌گذاریم تا با این روش سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت بخش کشاورزی جذب شوند.

خاوازی ادامه داد: مهندس رضوی اهل اسراف سرمایه صندوق نبودند و ما انتظار داریم جناب بهزادنسب هم همین روند را ادامه دهند و تمام سرمایه‌های صندوق را صرف امور کشاورزی کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما در بخش کلان وزارت جهاد کشاورزی باید ارتباط موثر با بهره برداران داشته باشیم و تنها با افراد خاص سرمایه گذار ارتباط یک سویه نباشد، اما در صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با کشاورزان رده پایین و روستایی در ارتباط هستیم و می‌خواهیم دکتر بهزادنسب این ارتباط را کماکان حفظ کنند و امیدوار سلامت و توفیق ایشان در اجرای امور صندوق هستیم.

در پایان این مراسم با اهداء لوح از زحمات مهندس رضوی رییس پیشین صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تجلیل شد.