دادستان كل كشو:ر

لزوم اولويت بندي در زمينه صيانت از حقوق عامه

به گزارش نویدتهران،حجت الاسلام و السلمين منتظري دادستان كل كشور، در اختتاميه پانزدهمين همايش سراسري روساي كل دادگستري و دادستانهاي سراسر كشور با مفيد وصف كردن مطالب ارائه شده در اين همايش با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه قوه قضاييه بايد صد در صد انقلابي باشد، توجه به اين موضوع را يك تكليف شرعي دانست.

وي توجه به قانون، اجراي عدالت و كار جهادي را مولفه هاي ديگر انقلابي عمل كردن در دستگاه قضا عنوان كرد و خطاب به دادستانها گفت: دادستان نبايد ساعت كار داشته باشد لذا تا مي توانيد و توان داريد خدمت كنيد كه اين خدمت هم براي خودتان مفيد است، هم باعث خوشنامي نظام جمهوري اسلامي و دستگاه قضايي مي شود و هم رضايت خاطر مردم را نيز به همراه دارد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به بررسي تخصصي شش موضوع حقوق عامه، فضاي مجازي،مواد مخدر، امور اقتصادي، نظارت بر دادسراها و مسايل امنيتي، مطالب مطروحه در كارگروه ها را مفيد و موثر ارزيابي كرد.

دادستان كل كشور با تاكيد بر ضرورت توجه به كار جهادي در دستگاه قضا، به نقش مدعي العمومي دادستان اشاره كرد و افزود: مردم و جامعه يك حق عمومي دارد كه دادستان بايد مطابق قانون دنبال اين حق باشد.

وي به بيان نكاتي پيرامون احقاق حقوق عامه پرداخت و با اشاره به تدوين دستورالعمل حقوق عامه از دادستانها خواست هر نكته و پيشنهادي در رابطه با اين موضوع دارند را تا دو هفته آينده به دادستاني كل كشور ارائه كنند.

دادستان كل كشور گفت: حتما بايد در رابطه با صيانت از حقوق عامه و حفظ آن اولويت بندي صورت گيرد و با توجه به شرايط منطقه و استان اين اولويت بندي انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تاكيد بر استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي در حوزه حقوق عامه، اظهار كرد: هر موضوعي كه در حوزه هر نهاد و تشكيلات دولتي هست بايد آنها را مكلف كنيم كه اقدامات را انجام داده و دادستان نظارت بر پيشرفت كار داشته باشد.

وي حفظ امنيت مردم در ابعاد مختلف را به عنوان مولفه ديگر مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: امنيت به چند دستگاه از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، بسيج و قوه قضاييه مرتبط است كه هركدام وظيفه اي دارند و در اين زمينه همفكري را مي طلبد لذا دادستان ها بايد جلسات مستمر داشته باشند.

دادستان كل كشور افزود: امروز امنيت هدف دشمن و سيبلي براي تيرهاي كشنده اي كه به طرف ما شليك مي كنند ، است و كاملا مشخص مي باشد كه دشمن مسايل اعتقادي ،فرهنگي ، اقتصادي و اعتماد عمومي جامعه را هدف گرفته و متناسب با حمله دشمن بايد خودمان را مجهز كنيم.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري اظهار كرد: دشمنان در مسايل اقتصادي،اعتقادي، فرهنگي ، امنيتي و نظامي كار و هزينه مي كنند و بايد حساسيت ويژه اي به اين موضوع داشت.

وي ادامه داد: برخورد با قاچاق كالا و ارز به دليل قانون عمدتا به عهده قوه قضاييه نيست و با سازمان تعزيرات است و رسيدگي به پرونده هاي قاچاق سازمان يافته و پرونده هايي كه در تعزيرات منتهي به برائت مي شود بر عهده دستگاه قضا است و سازمان تعزيرات وظيفه دارد اين قبيل پرونده ها را به دادستان اعلام كند كه قبلا اين كار صورت نمي گرفت و با پيگيري هاي صورت گرفته در دو سال اخير اين اقدام صورت مي گيرد؛لذا دادستان ها در اين دو موضوع با جديت ورود كنند؛ چرا كه قاچاق ضربه هايي را به اشتغال و توليد وارد كرده است.

دادستان كل كشور با طرح اين سئوال كه
مگر امكان دارد اين حجم عظيم از قاچاق و ارز بدون تباني از مبادي رسمي وارد كشور شود از بررسي اين موضوع در دادستاني كل خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به مصيبتهايي كه قاچاق و ارز براي كشور و اقتصاد كشور ايجاد مي كند و ضرورت پيگيري دادستانها نسبت به تباني هاي صورت گرفته در اين زمينه گفت: بنده سفري به بندر شهيد رجايي داشتم و آنجا از نزديك درجريان مشكلات قرار گرفتم؛ از اين رو دكتر خشنودي در معاونت اقتصادي دادستاني كل را مسئول اين كار كرده و تاكيد كردم چون مسئله قاچاق مهم است مستقيما ورود پيدا نموده و مطالبه بررسي و پيگيري دارم.

دادستان كل كشور در ادامه خطاب به دادستانهاي سراسر كشور گفت: در هر حوزه اي كه معاونت اقتصادي براي پيگيري معضل و پرونده هاي مرتبط با قاچاق كالا و ارز داشت همكاري هاي لازم را داشته باشيد؛ چراكه امسال هم به لحاظ تاكيدات مقام معظم رهبري و هم به لحاظ مسايل اقتصادي بايد موضوع قاچاق كالاو ارز را جدي تر از گذشته پيگيري كنيم.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با اين موضوع دادستاني بندرعباس ورود پيدا كرد و حتي برخي دستگاه هاي اجرايي نيز به اين موضوع ص

حه گذاشتند اما مشاهده كرديم كه مسئول يكي از گمركات طي مصاحبه اي اعلام داشت كه مراحل قانوني ورود اين خودروها طي شده است؛ در همين ارتباط بنده به رييس دادگستري كل استان هرمزگان اعلام كردم كه موضوع را بررسي كنيد كه مديركل گمرك با توجه به اسنادي كه موجود است و دال بر وقوع تخلف دارد بر چه مبنايي چنين صحبتي را مطرح كرده است.

دادستان كل كشور در ادامه خطاب به دادستانهاي كل كشور گفت: از حوزه هايي كه گرفتار معضل قاچاق كالا و ارز هستند مجدانه مي خواهيم به اين مسئله با جديت بپردازند و بدانيد كه در اين رابطه ما هر نوع مساعدتي كه بخواهيد از قاضي متخصص تا ارائه آموزش در مركز ، در اختيار شما مي گذاريم.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري توجه دادستانها را به سه اقدام در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز معطوف كرد و ادامه داد: از بعد وظيفه نظارت بر حقوق عامه به اين موضوع ورود كرده، پرونده هاي قاچاق سازمان يافته را با جديت رسيدگي نموده و براي پرونده هايي كه در سازمان تعزيرات در مورد آنها برائت صادر مي شود وقت گذاشته و بررسي كنيد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان براي سلب اعتماد مردم از نظام گفت: دشمنان تلاش مي كنند كه توده مردم را به واسطه اقداماتي در رسانه هاي جديد نظير پيام رسان ها نسبت به نظام بي اعتماد كنند؛ مقام معظم رهبري پيرامون ضرورت سازماندهي فضاي مجازي تاكيدات فراواني دارند؛ ما شاهد هستيم كه دشمنان از طريق اين فضا دروغ و نيرنگ و مسايل ضداخلاقي و مسايل ضدامنيتي را پيش مي برند

دادستان كل كشور با بيان اينكه از دولت مصرانه مي خواهيم كه در اجراي منويات مقام معظم رهبري نسبت به ساماندهي پيام رسان ها اهتمام داشته باشند، گفت: از يك سو بايد به تقويت پيام رسان هاي داخلي پرداخت و از سويي ديگر بايد به جامعه اين اطمينان داده شود كه به هيچ وجه هيچ مقام و دستگاهي حق ورود به عرصه زندگي خصوصي اشخاص را ندارد.

وي تصريح كرد: به عنوان دادستان كل و شما به عنوان دادستانهاي سراسر كشور اين اطمينان را به مردم بدهيد كه هم به لحاظ شرعي وعم به لحاظ قانوني و هم با توجه به فتواي مقام معظم رهبري به هيچ وجه ورود به زندگي خصوصي اشخاص در شبكه هاي اجتماعي مجاز نيست و به مردم بگوييد كه چنين القائاتي از سوي دشمنان براي سلب اعتماد مردم طرح مي گردد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: مردم هرجا ديدند از طريق پيام رسانهاي داخلي ورودي به حريم خصوصي آنها صورت گرفته است سريعا مراجعه كنند تا ببيند كه قوه قضاييه در دفاع از حق آنها ورود پيدا مي كند و متخلفين و مجرمين را به اشد مجازات مي رساند.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري تاكيد كرد: به موجب حكم شرع و فتواي مقام معظم رهبري و آيين نامه ابلاغ شده سرك كشيدن به حريم خصوصي اشخاص از طريق پيام رسانها مجاز نيست.

دادستان كل كشور در ادامه با اشاره به مشاهده آثار نفوذ دشمن گفت: دشمن حتي در بين حوزه هاي علميه هم براي نفوذ تلاش و برنامه دارد، بنده به اعتبار مسئوليت در دادگاه ويژه مي بينم كه گزارشات غير قابل ترديدي در اين رابطه ارائه مي شود؛ در شهر مقدس قم عده اي روحاني نما در قالب تشكل هايي، تشكيل جلسه مي دهند و موضوع جلسه اين آقايان اين است كه چگونه موضوع ولايت فقيه را از قانون اساسي و نظام حذف كنيم.

وي تصريح كرد: دشمن ستون خيمه انقلاب يعني ولي فقيه را هدف گرفته است و نهادهايي نظير قوه قضاييه و سپاه و نيروي انتظامي را كه در راستاي اهداف و سياست هاي تعيين شده رهبري حركت مي كنند، هدف گرفته است و تلاش دارد اين اركان را به انحاي مختلف با دروغ سازي و صحنه سازي مورد هجمه قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به موضوع مواجهه مامور نيروي انتظامي با يك زن بدحجاب در پاركي در تهران گفت: قرائن نشان مي دهد كه اين برخوردي كه به واسطه اين ماجرا با نيروي انتظامي صورت گرفت، برنامه ريزي شده بود و اين موضوع از نوع فيلمبرداري اين ماجرا مشخص بود.

دادستان كل كشور ادامه داد: البته ممكن است در نحوه تذكر دادن مامور نيروي انتظامي نيز اشتباه و تخلفي صورت گرفته باشد كه ما از اين موضوع دفاع نمي كنيم اما مشاهده كرديد در اين ماجرا عده اي با هدف تخريب نيروي انتظامي وارد شدند و فيلم گرفته شده از ماجرا را با چه سرعتي در پيام رسانها نشر دادند و حتي برخي از آقايان و خانم هاي نماينده و برخي جريانات سياسي در نشريات در قبال اين مسئله موضع گيري هايي كردند.

وي بيان داشت: اگر يك مامور نيروي انتظامي برخلاف مقررات برخوردي را صورت داده بايد به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مراجعه كرد تا موضوع رسيدگي شود اما اينكه بدون بررسي موضوع عده اي در مجلس و روزنامه ها سر و صدا كنند قابل قبول نيست.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه با انتقاد از افرادي كه در قبال اين حركات فريادشان به آسمان بلند مي شود اما در قبال توهين يك فرد نانجيب به ساحت مقدس امام رضا (ع) سكوت مي كنند گفت: آيا شما يك سرمقاله در روزنامه هاي آنها ديده ايد كه اين فرد توهين كننده به ساحت مقدس امام رضا (ع) را محكوم كرده باشند؟

دادستان كل كشور ادامه داد: در اين موضوع، فرد اهانت كننده به محض اينكه متوجه شد دستگاه قضايي پيگير موضوع است به قصد فرار به فرودگاه امام مراجعه كرد كه خوشبختانه توسط دادستاني تهران در همانجت دستگير شد.

وي افزود: من به دادستان تهران گفتم كه اين جريان را فقط در اختيار دادسراي فرهنگ و رسانه نگذارد و آن را از بعد امنيتي هم پيگيري كند؛ چطور مي شود فردي با آن سابقه اين چنين به حريم حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) كه ولي نعمت ما هست جسارت كند و بعد هم قصد فرار به خارج از كشور را داشته باشد؛ بايد پشت پرده اين ماجرا را ديد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري اظهار كرد: متاسفانه عده اي در داخل كشور به دنبال اين هستند كه از نهادهايي همچون قوه قضاييه، سپاه و نيروي انتظامي يك نقطه ضعف بگيرند و آن را به هر طريقي كه مي توانند و با قدرت رسانه اي كه دارند بزرگ و برجسته كنند.

دادستان كل كشور افزود: آيا مي شود در مملكت امام زمان (عج) و در كشور امام رضا (ع) يك فرد نانجيب آن حرف هاي نامربوط و زشت را به حريم ولايت بزند و كسي كار به كارش نداشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به نحله هاي اعتقادي و جريانات عرفانا كاذب كه از سوي دشمنان راه اندازي ميشود، گفت: در عراق با برخي از بزرگان پيرامون ماجراي “احمد البصري” صحبت كردم آنها نيز اعتقاد داشتند كه اين جريان كاملا سياسي است؛ بنابراين عراق هم با اين جريان به عنوان يك جريان ضد امنيتي برخورد مي كند.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ادامه بيان داشت: در حوزه عليمه طلبه هايي توسط دادسراي ويژه روحانيت قم دستگير شدند كه مدعي اين هستند كه ما درس خارج فقه و اصول داريم و سنگ احمد البصري را به سينه مي زدند؛ اينها نشاندهنده اين است كه دشمن روي نفاق حساب كرده است.

دادستان كل كشور بيان داشت: من به يكي از آقايان گفتم من اين اعتقاد را بر مبناي يكسري قرائن و دلايل و مذاكراتي كه با برخي افراد داشتم ، مطرح مي كنم كه داستان احمد البصري دقيقا همان داستان بهاييت در شيعه و وهابيت در اهل سنت است؛ آن جريان شيرازي نيز به يك ترتيب؛ اينها بلايايي است كه متوجه نظام ما است بنابراين بايد با بصيرت با اين مسايل برخورد كنيم.

دادستان كل كشور در ارتباط با مسايل دادسراها ادامه داد: روساي كل دادگستري امكانات لازم را در اختيار دادستان ها قرار دهند.

وي نظارت مستمر بر دادسراها وضابطين را
مورد تاكيد قرار داد و گفت: ضابطين به موجب قانون زماني مي توانند ورود به تحقيقات كنند كه آموزش ديده باشند و كارت ضابطيت براي آنها صادر شده باشد
كه از سال گذشته اين موضوع در حال انجام است.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تاكيد بر اهتمام ويژه به موضوع امر به معروف و توجه ويژه به دستورالعمل هاي ابلاغي بر ضرورت تعيين شعبي براي مسايل امنيتي اشاره كرد و افزود: اگر نياز به آموزش است دادستاني كل كشور اين امكان را فراهم مي كند.

وي خطاب به دادستانها تصريح كرد: پرونده ها بدون استثنا به محض ورود ثبت شده و بعد از آن به ضابطين ارجاع داده شود.

برخورد قاطع وجدي با جرايم مشهود، تكريم ارباب رجوع، نظارت مستمر بر زندان ها و زندانيان، استفاده از ظرفيت هاي تخصصي دادستان كل در موضوعات مختلف، حمايت از توليدكنندگان و رعايت نظم نيز موضوعات ديگري كه دادستان كل كشور به آن اشاره كرد.