رییس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد:

لزوم ارائه آموزش های پیشگیرانه از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده

به گزارش نویدتهران،رییس سازمان اورژانس کشور گفت: باید آموزش های پیشگیرانه از بیماری های واگیر در مناطق سیل زده را علاوه بر رسانه های محلی، در شبکه های مجازی و همچنین رسانه ملی به مردم ارائه کنیم، زیرا کار ما در این مناطق تمام نشده و هنچنان ادامه دارد.

دکتر پیرحسین کولیوند در جلسه بررسی وضعیت بهداشتی مناطق سیل‌زده که با حضور وزیر بهداشت، معاونین توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، غذا و دارو و درمان وزارت بهداشت و همچنین معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی مناطق سیل زده برگزار شد، اظهار داشت: برخی کمک های دارویی، تجهیزاتی و بهداشتی در سایر دستگاه ها اجرایی شده که باید پیگیری کنیم تا این کمک ها هدفمند در مناطق سیل زده کشور توزیع و مورد استفاده مردم قرار گیرند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه اقدامات بهداشتی و درمانی در مناطق سیل زده توسط مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت (EOC)، یادآور شد: سیستم بهداشت باید با مرکز هدایت عملیات بحران هماهنگی بیشتری داشته باشد و نماینده معاونت در زمان های بحران در مرکز هدایت عملیات بحران حضور داشته باشد تا هماهنگی بیشتری انجام شود.

رییس سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: تقاضا دارم که همه همکاران ما در بخش های مختلف وزارت بهداشت، تجارب و اقدامات انجام شده در سیل اخیر در کشور را ثبت کنند که ماندگار و به آیندگان برای پیشگیری های مورد نیاز، منتقل شود.