ساعتی پیش؛

لافت در هرمزگان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۴ریشترلافت در هرمزگان رالرزاند

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ در ۱۵:۲۳:۲۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۹-۰۸ ۱۰:۵۳:۲۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۶.۸۳ شمالي و ۵۵.۶۸ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۱۱ كيلومتري لافت، هرمزگان
۱۶ كيلومتري بندر خمير، هرمزگان
۳۸ كيلومتري سوزا، هرمزگان