ساعتی پیش؛

لافت در هرمزگان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۸ریشتر لافت در هرمزگان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۵.۸
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در ۱۶:۰۰:۴۶
(وقت محلي – تهران)

۲۰۲۰-۰۲-۱۶ ۱۲:۳۰:۴۶
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۸

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۶.۹۳ شمالي و ۵۵.۸۸ شرقي
عمق: ۱۳ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۶.۹۶+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۱۱ كيلومتري لافت، هرمزگان
۲۰ كيلومتري درگهان، هرمزگان
۲۵ كيلومتري سوزا، هرمزگان