دقایقی پیش؛

كوهي خيل در مازندران لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۲ ریشتركوهي خيل در مازندران  رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان مازندران ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۷ در ۱۲:۵۵:۴۰
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۹-۲۷ ۰۹:۲۵:۴۰
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۶.۶۷ شمالي و ۵۲.۹۷ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۳.۴۸+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان مازندران

فاصله‌ها:
۶ كيلومتري كوهي خيل، مازندران
۷ كيلومتري جويبار، مازندران
۱۴ كيلومتري ساري، مازندران