به بزرگي ۴.۶ ریشتر؛

كوزران دركرمانشاه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۶ ریشتركوزران دركرمانشاه را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 10 آذر 1396 در 23:47:05
(وقت محلي – تهران)

2017-12-01 20:17:05
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۴۰ شمالي و ۴۶.۶۰ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
10 كيلومتري كوزران، كرمانشاه
18 كيلومتري گهواره، كرمانشاه
24 كيلومتري رباط، كرمانشاه