براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

كاهش ۵٫۶ درصدي تلفات سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته

به گزارش نویدتهران،در سال گذشته سه هزار و ۱۲ نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در كشور جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن كه آمار تلفات سه هزار و ۱۹۰ نفر بود با كاهش ۵٫۶ درصدي مواجه بوده است.

در سال گذشته از كل تلفات اعتياد دو هزار و ۶۵۹ نفر مرد و ۳۵۳ نفر زن بودند.

بر اساس آمارهاي موجود با وجود كاهش قابل توجه در آمار مردان فوت شده بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته، آمار زنان فوت شده بر اثر اعتياد با رشد ۲٫۹ درصدي مواجه بود و از ۳۴۳ فوتي در سال ۱۳۹۵ به ۳۵۳ فوتي در سال گذشته رسيد.

اين گزارش نشان مي دهد در سال گذشته استان هاي تهران با ۶۶۰، فارس با ۳۱۱ و خراسان رضوي با ۲۴۴ بيشترين و استان هاي خراسان جنوبي با ۱۶، ايلام با ۲۲ و كهگيلويه و بويراحمد با ۲۴ فوتي كمترين آمار مرگ بر اثر سوءمصرف مواد مخدر را داشته اند.

از كل تلفات اعتياد در سال گذشته (سه هزار و ۱۲ نفر)، دو هزار و ۶۴۰ نفر به دليل سوءمصرف مواد مخدر و ۳۷۲ نفر به دليل مصرف مواد محرك و عوارض آن جان خود را از دست داده اند.