براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

كاهش ۱۰ درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال+توصيه پيشگيرانه

به گزارش نویدتهران،در پاييز سال جاري ۱۹۴ نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور جان خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات ۲۱۵ نفر بود ۱۰ درصد كاهش يافته است.

در پاييز امسال بيشترين آمار تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن با ۱۳۴ نفر مربوط به آذر ماه و كمترين آن با ۲۸ فوتي مربوط به مهر ماه بوده است.

بر اساس اين گزارش در نه ماهه سال جاري نيز آمار مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور با كاهش مواجه بود. در اين مدت ۴۱۴ نفر بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱٫۷ درصد كاهش يافت.

از كل تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن در نه ماهه امسال ۲۹۷ نفر مرد و ۱۱۷ نفر زن بودند.

در اين مدت استان هاي تهران با ۹۰، اصفهان با ۳۸ و فارس با ۲۸ فوتي بيشترين آمار تلفات مسموميت با گاز را داشته اند. آمار تلفات گازگرفتگي در بيش از نيمي از استان ها نيز كمتر از ۲۰ نفر و در استان هاي هرمزگان، بوشهر و ايلام صفر گزارش شده است.

بيشترين تلفات گازگرفتگي مربوط به نيمه دو سال است

يادآور مي شود در سال گذشته ۸۳۶ نفر در كشور بر اثر مسموميت با گاز جان خود را از دست دادند كه ۶۳۰ نفر از آنان در نيمه دوم سال جان باخته اند و بيشترين تلفات نيز در ماه آذر با ۱۴۵ و دي با ۱۴۷ فوتي به ثبت رسيده است. در نه ماهه امسال نيز بيشترين آمار تلفات گازگرفتگي با ۱۳۴ فوتي در آذر ماه ثبت شده است.

رشد تلفات گازگرفتگي در نيمه دوم هر سال مطابق آمارهاي اين سازمان در سال‌هاي ديگر نيز تكرار شده و در بسياري موارد ماه هاي آذر و دي بيشترين تلفات را به خود اختصاص داده است. به طور كلي بيش از ۷۰ درصد تلفات گازگرفتگي در هر سال مربوط به نيمه دوم سال است و همين موضوع ضرورت توجه به نكات ايمني در استفاده از وسايل گرمايشي را دو چندان مي كند.

هشدار پزشكي قانوني

سازمان پزشكي قانوني كشور به استناد آمارهاي موجود ضمن هشدار نسبت به افزايش تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن در نيمه دوم سال بر رعايت نكات ايمني در نصب و به كارگيري وسايل گرمايشي در فصل پاييز و زمستان تأكيد و به هم ميهنان توصيه مي كند در فصل پاييز و زمستان هم ميهنان در استفاده از وسايل گرمازا كه عمدتا به سيستم گاز شهري متصل است، نهايت دقت را داشته باشند. هم‌ميهنان ضمن استفاده بهينه از وسايل گرمازا،‌ به توصيه هاي ايمني در خصوص سالم بودن و استفاده صحيح از وسايل گرمايشي و مسير خروجي گاز مونوكسيد كربن از دودکش اين وسايل توجه كنند.

چند توصيه پيشگيرانه:

گاز مونوكسيد كربن گازي بدون رنگ و بو است. عمده ترين منبع توليد اين گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولي اصولاً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختني خصوصاً در محيط هاي در بسته و فاقد اكسيژن ممكن است توليد شود