براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

كاهش هفت درصدي تلفات مسموميت با گاز در ده ماهه امسال

به گزارش نویدتهران،در ده ماهه سال جاري 528 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در كشور جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات 568 نفر بود، 7 درصد كاهش يافته است.

در ده ماهه سال جاري از كل تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن 387 نفر مرد و 141 نفر زن بودند اين در حالي است كه تعداد مردان فوت شده بر اثر مسموميت با گاز در مدت مشابه سال قبل 415 و تعداد زنان 153 نفر بوده است.

بر اساس اين گزارش در اين مدت استان هاي تهران با 129، اصفهان با 46 و آذربايجان شرقي با 30 فوتي بيشترين تلفات مسموميت با گاز منوكسيدكربن را داشته اند، اين آمار در تعداد قابل توجهي از استان ها نيز كمتر از 20 نفر در در برخي استان ها صفر گزارش شده است.

كاهش 22 درصدي تلفات گازگرفتگي در دي ماه

در دي ماه امسال آمار مسموميت با گاز با كاهش قابل توجه مواجه بود. اين آمار از 147 فوتي در دي ماه سال گذشته به 114 فوتي در دي ماه امسال رسيد كه با كاهش 22.4 درصدي مواجه بود.

همچنين در سال جاري بيشترين آمار تلفات گازگرفتگي با 134 فوتي در آذر ماه به ثبت رسيده كه نسبت به آذر ماه سال گذشته نيز با كاهش مواجه است.