دقایقی پیش؛

كاكي در بوشهر لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۹ ریشتر كاكي در بوشهر رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان بوشهر ، بزرگي ۵.۹
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۴:۴۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۴-۱۹ ۰۶:۳۴:۴۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۹

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۳۵ شمالي و ۵۱.۵۶ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان بوشهر

فاصله‌ها:
۴ كيلومتري كاكي، بوشهر
۲۱ كيلومتري شنبه، بوشهر
۳۳ كيلومتري برد خون، بوشهر