با حضور وزير دفاع؛

كارخانه جديد توليد روغن هاي خوراكي ورامين به بهر برداری رسد

با حضور سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كارخانه جديد توليد روغن هاي خوراكي ورامين وابسته به سازمان اتكا با ظرفيت توليد و بسته بندي 300 تن در روز به بهره برداري رسيد.
همزمان با بهره برداري از اين كارخانه ، 14 فروشگاه زنجيره اي اتكاء كه كار بازسازي و استانداردسازي آن به اتمام رسيده بود در نقاط مختلف كشور مورد بهره برداري قرار گرفت.
در مراسم افتتاح كارخانه توليد روغن هاي خوراكي ورامين سردار دهقان طي سخناني اظهار داشت: در راستاي ارتقاء بهره وري در توليد و كيفيت، افزايش توليد كالاهاي اساسي، اصلاح الگوي مصرف خانوار به سمت روغن هايي با ارزش غذايي بالاتر و سالم تر و تامين امنيت غذايي كشور امروز شاهد بهره برداري از اين پروژه صنعتي-خدماتي هستيم.
به گزارش نوید تهران وبه نقل از اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع؛ سردار دهقان گفت: سازمان اتكا بمنظور روز آمدي و بهينه سازي توليدات با بهره گيري از آخرين فناوري هاي روز دنيا و توليد روغن هاي خوراكي، استاندارد اقدام به اجراي طرح هاي توسعه اي نمود به گونه اي كه هم اكنون با احداث كارخانه جديد توليد روغن هاي خوراكي موفق شده است ظرفيت توليد و بسته بندي را به 300 تن در روز ارتقاء داده وسهم توليد خود را در كشور را از 5 درصد به 10 درصد توليد افزايش و بدينوسيله گام موثري در تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه كشور در اين بخش بردارد.
سردار دهقان همچنين با اشاره به بهره برداري از 24 فروشگاه اتكا كه در سال جاري مورد بازسازي و استاندارد سازي قرار گرفته اند گفت : وزارت دفاع از سال 1392 با تمركز بر فعاليت هاي كليدي و زنجيره ي ارزش آفرين سازمان اتكا، مزيت هاي محوري خود را در اين حوزه ارتقاء بخشيده و با ترسيم چشم انداز رسيدن به بالاترين رتبه فروشگاه هاي زنجيره اي در سطح كشور در صدد است و دستيابي به خدمات يكپارچه و كيفي را براي آحاد جامعه فراهم نمايد.
وزير دفاع، ارتقاء فروشگاه ها و خدمات از طريق اصلاح فرايندهاي فروشگاهي، توسعه شبكه فروش با رويكرد ايجاد فروشگاه هاي اتكا ممتاز، اتكا محلي و اتكا بازار و توسعه فروش از طريق بازسازي و نوسازي فروشگاه هاي مراكز استان و شهرستان را از ديگر اقدامات سازمان اتكا در زمينه دسترسي عموم جامعه به ويژه خانواده هاي محترم نيروهاي مسلح به اين خدمات ذكر كرد .
وي افزود، در اين راستا با بازسازي و نوسازي حدود 15000 متر مربع سطح فروشگاه ها و احداث 43500 متر مربع فروشگاه هاي جديد امروز شاهد بهره برداري از 14 فروشگاه بازسازي و استاندارد شده هستيم.
سردار دهقان، شبكه فعال فروشگاهي، گستردگي جغرافيايي، زير ساخت نرم افزاري حكمت كارت، زنجيره تامين و توزيع و خدمات متمايز را از جمله مزيت ها و قابليت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا برشمرد كه موجب شده است بخش خصوصي و سازمان هاي بزرگ كشور نسبت به انعقاد قرارداد با اتكا اقدام و از خدمات آن برخوردار شوند.
وي افزود : از ديگر دستاوردهاي شركت فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا ايجاد شبكه زير ساخت نرم افزاري برخط به نام پرشيا با همكاري شركت ايز ايران است كه بر روي بستر شبكه ارتباطي كشور و به منظور خدمات رساني به عموم جامعه طراحي شده است.
وزير دفاع در پايان با تشكر و قدرداني از دست اندركاران احداث كارخانه جديد روغن كشي خوراكي ورامين و نوسازي و كيفي سازي فروشگاه هاي اتكا اظهار اميدواري كرد با اقدام و عمل جهادي مديران و كاركنان سازمان اتكا اين مسير توسعه با سرعت بيشتري ادامه يابد.