دقایقی پیش؛

قلعه قاضي در هرمزگان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۴ریشتر قلعه قاضي در هرمزگان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۵.۴

تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ در ۱۷:۱۹:۴۵
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۱۲-۳۰ ۱۳:۴۹:۴۵
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۲۸ شمالي و ۵۶.۷۱ شرقي
عمق: ۲۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان هرمزگان

فاصله‌ها:
۲۵ كيلومتري قلعه قاضي، هرمزگان
۲۶ كيلومتري تخت، هرمزگان
۳۴ كيلومتري جزيره هرمز، هرمزگان