غلامعلي خوشرو:

قلب همه بحران های خاورمیانه اشغال سرزمین فلسطین و سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است

به گزارش نویدتهران،غلامعلي خوشرو طی سخنانی در نشست شورای امنیت بر این نکته تاكيد كرد كه اشغال سرزمين فلسطين و سياست‌هاي تجاوزگرانه و اشغالگرانه رژيم، قلب و مركز همه بحرانهاي خاورميانه است. هرگونه تلاش امريكا براي خروج اين موضوع از دستور كار شوراي امنيت بيهوده خواهد بود.

وی افزود: دولت امريكا سرسختانه از پذيرش واقعيت‌هاي منطقه سرباز مي زند و نقش امريكا را در پيدايش گروههاي تروريسي همچون داعش انكار مي كند.

خوشرو خاطر نشان کرد تلاش‌ها و طرحهاي ايران براي پايان دادن به جنگ و بحران در منطقه توسط همان كشورهايي شنيده نمي شود كه ميلياردها دلار خود را صرف خريد «سلاحهاي زيبا» امريكايي مي كنند و مي كوشند كه منافع امريكا و اسرائيل را بر منافع مردم خود مقدم مي دارند.