صبح امروز؛

قطور در آذربايجان غربي لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۵.۷ریشتر قطور در آذربايجان غربي رالرزاند

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان آذربايجان غربي ، بزرگي ۵.۷
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ در ۰۹:۲۲:۵۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۲۰-۰۲-۲۳ ۰۵:۵۲:۵۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۸.۴۵ شمالي و ۴۴.۵۲ شرقي
عمق: ۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان آذربايجان غربي

فاصله‌ها:
۱۰ كيلومتري قطور، آذربايجان غربي
۳۴ كيلومتري تازه شهر، آذربايجان غربي
۳۵ كيلومتري سلماس، آذربايجان غربي