صبح امروز؛

قصر شيرين لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۵ریشترقصر شيرين در كرمانشاه رالرزاند.

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۵
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۱:۱۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۹-۰۱ ۰۵:۳۱:۱۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۳۵ شمالي و ۴۵.۵۹ شرقي
عمق: ۱۶ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۹ كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
۱۹ كيلومتري Khanaqin، عراق
۲۸ كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه