دقایقی پیش؛

قصرشیرین لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۱ ریشتر قصرشیرین رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۱۵ دي ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۲:۵۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۰۵ ۰۶:۳۲:۵۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۵۳ شمالي و ۴۵.۷۰ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۱ كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
۱۷ كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
۳۵ كيلومتري Khanaqin، عراق