قرارداد بازطراحی رآکتور اراک در وین امضا شد

ایران و چین قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین اراک را در نمایندگی ایران در وین امضا کردند.
به گزارش نویدتهران، ایران و چین قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین اراک را در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین امضا کردند.

قراردادی که روز یکشنبه در وین میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های چینی منعقد شد ، نقطه عطفی در فرآیند بازطراحی و مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک و یک گام مهم برای ادامه اجرای برجام است.

بر اساس این قرارداد؛ طرف چینی، طراحی جدید رآکتور اراک را که متخصصین ایرانی انجام داده اند، از نظر تطبیق با استاندارد های ایمنی بین المللی بازبینی و در نهایت تایید می کنند.

متخصصان ایرانی مرحله طراحی پایه را در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۵ به پایان رساندند و نسخه هایی از اسناد و مدارک تهیه شده طرف ایرانی برای مرحله بعدی ، تحویل طرف چینی خواهد شد.

با توجه به تخصصی بودن موضوع و جزییات فنی زیاد، مذاکرات فشرده ای بین هیات های دو کشور در یکسال اخیر در جریان بود که نهایتا حدود دو هفته پیش متن قرارداد در پکن نهایی و امروز به طور رسمی در وین امضا شد.

این قرارداد همچنین مقدمه ای برای قرارداد های جامع تری است که در ادامه برای تکمیل و راه اندازی این رآکتور منعقد خواهد شد.